Ce trebuie sa faci pentru a optimiza capacitatea de munca a angajatilor tai? Afla acum!

Ce trebuie sa faci pentru a optimiza capacitatea de munca a angajatilor tai? Afla acum!

Stii ce trebuie sa faci pentru a optimiza capacitatea de munca a angajatilor tai? Afla acum!

Iata ce spune medicul specialist  al Centrului Medical „DR FURTUNA DAN”, Dr. Letitia Bucur.

Cum optimizam capacitatea de munca a angajatilor si a conditiilor in care acestia isi deruleaza activitatea?

Rolul medicinii muncii este, ca pe baza informatiilor furnizate de angajator si angajati, sa propuna masuri de imbunatatire a conditiilor de munca si relatiilor din colectiv, acolo unde aceste lucruri se dovedesc necesare si cand i se cere consilierea.
Orientarea actuala europeana este catre adaptarea muncii la om si nu invers. Angajatorul este incurajat ca amelioreze si sa adapteze conditiile de munca la capacitatile si specificitatile morfo-functionale si la starea de sanatate a lucratorilor, pentru a valorifica la maximum potentialul acestora si a mentine insertia lor profesionala. Realitatile proceselor tehnologice si restrictiile bugetare ale angajatorilor fac insa ca aceste nobile idealuri sa fie uneori dificil de atins.
Medicul de medicina muncii este chemat sa propuna masuri de rezolvare a situatiei dificile a lucratorilor cu probleme de sanatate, mergand de la amenajarea postului, pana la schimbarea felului sau locului de munca sau chiar reprofilarea profesionala, dupa caz.
De asemenea, daca afla despre existenta unor conditii de munca ce necesita ameliorare pentru evitarea suprasolicitarilor fizice si neuro-psiho-senzoriale si a depasirii valorilor-limita de expunere la noxe profesionale masurabile, medicul de medicina muncii va atrage atentia angajatorului asupra masurilor care trebuie luate preventiv, pe cat posibil inainte de aparitia unor cazuri de imbolnavire sau accidentare profesionala.
In H.G. nr. 857/2011, Art. 53, se mentioneaza sanctiunile pe care le pot suporta atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice care nu respecta o serie intreaga de prevederi de securitate si sanatate in munca si de sanatate publica, printre care si recomandarile medicului de medicina muncii.
Recomandarile se pot referi atat la aspecte tehnico-organizatorice ale procesului de productie, la regimul de pauze, ritmul de munca, manipularea de greutati, expunerea la noxe biologice, fizice si chimice peste limitele admisibile si fara mijloace de protectie adecvata, relatiile psiho-sociale din colectiv, dotarile anexelor igienico-sanitare, ergonomia spatiului de munca, microclimatul si iluminatul etc., cat si la problemele personale si individuale ale salariatilor, cum ar fi eventuala restrictionare pentru unii dintre acestia a eforturilor fizice mari, pozitiilor statice prelungite fara alternare si mobilizare periodica, lucrului la inaltime de peste 2 m, muncii de noapte, deplasarilor pe teren, conducerii de vehicule s.a.m.d.
De asemenea preventiv angajatorul poate facilita mentinerea si optimizarea formei fizice si capacitatii de munca ale salariatilor prin investirea in programe de promovare a sanatatii in masura bugetului disponibil si eventual urmand si sugestiile medicului de medicina muncii, cum ar fi organizarea de competitii cu premii pentru renuntarea la fumat sau slabit, concursuri sportive, dotarea cu sali de sport si fitness, abonamente la cluburi sportive si de sanatate, organizarea de activitati in aer liber in week-end-uri, oferirea de asigurari sau abonamente private de sanatate s.a.

 

Iata o prezentare generala a medicinei muncii si beneficiile pe care le putem obtine de la o echipa specializata in medicina muncii.

Medicina muncii este singura specialitate medicala care are o lege special dedicata – Legea nr. 418/2004 a Statutului profesional specific al medicului de medicina muncii, in care sunt mentionate atributiile acestei specialitati.
Este o specialitate foarte deficitara in personal, cu numai cca 1000 de medici specialisti si primari de medicina muncii activand in prezent in Romania pentru aproximativ 4-4,5 milioane de angajati. Tarile vest-europene, in special Franta, invita cu deosebita insistenta medicii romani sa vina sa lucreze in Occident, medicii de medicina muncii fiind printre cei mai “curtati” si multi alegand sa plece in Vest, cel putin temporar.
In Romania, medicina muncii este organizata pe mai multe paliere distincte de activitate, cu atributii diferite. Majoritatea medicilor de medicina muncii lucreaza in mai multe locuri, data fiind cererea deosebit de mare si penuria de specialisti in acest domeniu.
Astfel:

a)-Medicina muncii in ambulator este privata, este exclusiv preventiva si se ocupa de supravegherea sanatatii lucratorilor pe baza unor contracte liber negociate si incheiate cu angajatorii.
Atributiile acestor medici de medicina muncii sunt in principal urmatoarele:
• deciderea aptitudinii pentru munca a lucratorilor prin eliberarea Fisei de aptitudine cu ocazia oricarei examinari medicale de medicina muncii, cu sau fara eventuale recomandari individualizate; Fisa de aptitudine este documentul medical esential pentru validarea contractului individual de munca;
• in acest scop, stabilirea planului de investigatii clinice, paraclinice si de laborator necesare deciderii aptitudinii pentru munca in posturile desemnate in fisele de solicitare si fisele de identificare a factorilor de risc profesional ale angajatilor;
• acordarea de consultanta de medicina muncii pentru angajat si angajator, referitor la:
o participarea la identificarea si evaluarea factorilor de risc profesional (a potentialului lor nociv, toxic, cancerigen, radiant, infectios, iritant sau alergizant) si a necesitatii efectuarii determinarilor de noxe de catre angajator;
o consultanta la modificarea procesului tehnologic (ameliorari ergonomice, achizitionarea unor materii prime mai putin nocive etc.);
o consultanta la stabilirea unor masuri de securitate si sanatate in munca;
o consultanta privind amenajarea postului de munca, schimbarea felului sau locului de munca, reinsertia sau reorientarea profesionala a unor lucratori cu probleme de sanatate, inclusiv gravide s.a.

 

b)-Clinicile de Medicina muncii (de boli profesionale) sunt exclusiv de stat, in Bucuresti si cateva mari orase si sunt destinate diagnosticarii si tratarii bolilor profesionale si a celor legate de profesie, deci au caracter curativ.

c)-Catedrele de Medicina muncii asigura invatamantul universitar si postuniversitar de medicina muncii din cadrul Facultatilor de Medicina Generala ale universitatilor de medicina si farmacie din Bucuresti si din tara.

d)-Departamentele de Medicina muncii din Directiile de Sanatate Publica judetene si a Municipiului Bucuresti (de stat, desigur) au printre atributii:
-rol de anchetare a cazurilor semnalate ca boli profesionale, in scopul infirmarii sau, din contra, a confirmarii si declararii acestora;
-rol de judecare a contestatiilor la fisa de aptitudine si a reclamatiilor din teritoriu;
-rol de expertizare a conditiilor de munca pentru incadrarea in categoriile de conditii deosebite si speciale de munca si de efectuare a altor expertize de profil, la cerere si contra cost;
-rol de determinare (masurare) a factorilor de risc profesional, la cerere si contra cost (in masura dotarilor existente in laboratoarele specializate din fiecare DSP in parte);
-rol de realizare a unor statistici si studii privind conditiile de munca, factorii de risc profesional si situatia bolilor profesionale in teritoriul alocat;
-rol de inspectie si control s.a.
-aceasta lista de atributii nu este exhaustiva-

e)-Departamentele de Medicina muncii din Institutele de Sanatate Publica (de asemenea de stat) din Bucuresti si cateva orase mari au ca atributii principale:
-rol de cercetare in domeniul medicinii muncii;
-rol metodologic, de reglementare si propuneri legislative in domeniul medicinii muncii, conditiilor de munca si factorilor de risc profesional, inclusiv in privinta stabilirii valorilor-limita de expunere si a procedurilor de identificare si evaluare;
-rol de determinare (masurare) a unor factori de risc profesional, la cerere si contra cost;
-rol de efectuare de expertize in domeniul de profil, la cerere si contra cost;
-rol in realizarea de situatii statistice in privinta bolilor profesionale si a expunerii la factori de risc profesional.
-aceasta lista de atributii nu este exhaustiva-

f)-Posturi de medicina muncii in structurile de conducere, inspectie si control din domeniul sanitar (din Ministerul Sanatatii, Colegiul Medicilor, organismele europene si mondiale de Occupational Health, Health and Safety, Health Promotion, Wellbeing at Work s.a.).
Ce servicii oferiti?

Medicul de medicina muncii din ambulator supravegheaza starea de sanatate a lucratorilor in primul rand prin stabilirea unui plan de investigatii clinice, paraclinice si de la laborator, in conformitate cu cerintele legale minimale pentru fiecare post, in functie de conditiile de munca si factorii de risc profesional recunoscuti de angajatori prin Fisa de Identificare a Factorilor de Risc Profesional.
Astfel, la intocmirea dosarului medical de medicina muncii poate fi necesara contributia colaboratorilor medicului de medicina muncii printr-o intreaga gama de servicii medicale dintre cele mai diverse, ce pot include practic toate specialitatile medicale si numeroase tipuri de investigatii si analize, precum si servicii de psihologia muncii si organizationala, a transporturilor si a sigurantei nationale (pentru paza si protectie si pentru port-arma).
Cele mai frecvent utilizate investigatii sunt audiometria, investigatia acuitatii vizuale, campului vizuale si discriminarii culorilor, electrocardiograma, spirometria, examenul psihologic, examenele coprologice (examenul coproparazitologic si examenul coprobacteriologic) si cateva analize de sange (glicemia, hemoleucograma, antigenul HBs pentru hepatita B, anticorpii antiHCV pentru hepatita C, HIV tipurile 1 si 2).
Anexa 1 din H.G. nr. 355/2007 precizeaza investigatiile minim obligatorii pentru anumite conditii de munca si factori de risc, precum si analizele biotoxicologice pentru diagnosticarea intoxicatiei cu anumite noxe si a unor boli profesionale.
Insa medicul de medicina muncii este autorizat prin acelasi act normativ sa recomande orice alt examen pe care il considera necesar pentru a-si putea lua decizia de aptitudine, aceasta apartinandu-i in final in totalitate, independent de eventualele opinii si recomandari ale altor specialisti consultati.
Trebuie subliniat faptul ca medicul de medicina muncii din ambulator este exclusiv preventiv, el neavand printre atributii tratarea sau dispensarizarea afectiunilor, ci stabilirea aptitudinii pentru munca a lucratorilor si eventual recomandarea unor masuri de adaptare sau ameliorare a conditiilor de munca ale acestora.
Desigur, insa, ca orice medic este liber sa consilieze lucratorul si in privinta unor probleme medicale in limitele sale de competenta, fara a avea pretentia de a se substitui medicul specialist curant de boala respectiva, dar putand veni cu unele explicatii si sfaturi terapeutice, precum si privind regimul igieno-dietetic, de munca si viata si recomandarea de investigatii suplimentare, internare si tratament prin medicul de familie sau prin cel de specialitatea afectiunii in cauza.

Care sunt obligatiile angajatorului?

Angajatorul este obligat prin Codul Muncii, Legea nr. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca si normele ei metodologice (H.G. nr. 1425/2006 actualizata prin H.G. nr. 955/2010), precum si prin H.G. nr. 355/2007 privind Supravegherea Sanatatii Lucratorilor (actualizata prin H.G. nr. 1169/2011) si alte acte normative sa asigure tuturor lucratorilor fondurile si conditiile pentru serviciile de medicina muncii, acestia nefiind implicati in niciun fel in costurile serviciilor profilactice (conform Art. 7 din H.G. nr. 355/2007).
La randul sau, lucratorul are o serie de obligatii, dar si de drepturi referitoare la medicina muncii, precizate in H.G. nr. 355/2007:
“Art. 39. – Lucratorul este obligat sa se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sanatatii la locul de munca, conform planificarii efectuate de catre medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului.”
“Art. 40. – Orice lucrator are dreptul sa consulte medicul specialist de medicina muncii, pentru orice simptome pe care le atribuie conditiilor de munca si activitatii desfasurate.”
De asemenea, angajatorul trebuie sa plateasca efectuarea unei evaluari a riscurilor profesionale de imbolnavire si accidentare (de catre evaluatori profesionisti cu pregatire tehnica), sa isi determine noxele masurabile si sa respecte recomandarile medicului de medicina muncii referitoare la conditiile de munca si aptitudinea pentru munca a lucratorilor.
In plus fata de acestea, angajatorul poate asigura salariatilor, cu titlu gratuit si optional si in limita unui buget deductibil fiscal, alte servicii de sanatate in scopul promovarii sanatatii (cum ar fi campanii de vaccinari diverse, analize si investigatii profilactice, servicii de balneofizioterapie si medicina fizica si de recuperare etc.), precum si abonamente sau asigurari private de sanatate in valoare de pana la 400 euro/an/angajat, cuprinzand o mare varietate de servicii medicale din cele mai diverse specialitati. Alte servicii de sanatate suplimentare pot constitui beneficii de natura salariala in cadrul unor pachete salariale individualizate.
Cu cine colaborati si cui va adresati?

 

Pentru stabilirea deciziei de aptitudine si a recomandarilor eventual necesare, medicina muncii trebuie sa colaboreze la realizarea examenelor recomandate cu alti medici, asistente medicale si psihologi.
Centrul medical asigura o gama larga de servicii medicale dintre cele solicitate de medicina muncii, dar si multe altele din variate specialitati medicale si colaboreaza cu diverse centre medicale si laboratoare pentru a satisface cerintele clientilor. A se vedea oferta completa de servicii a Centrului medical.
Asiguram prin colaboratorii nostri acreditati si servicii psihologice complementare celor de medicina muncii, pentru a veni in ajutorul angajatorilor si a le facilita indeplinirea obligatiilor referitoare la examinarea la angajare si ulterior periodica a lucratorilor, inclusiv la sediul beneficiarilor, astfel incat procesul tehnologic si persoanele examinate sa fie cat mai putin perturbate.

 

 

Centrul Medical „DR. FURTUNA DAN”

Strada Leonte Anastasievici Nr. 34, Sector 5, Bucuresti
Strada Teius Nr. 3, Bucuresti

Email: [email protected]
Web: www.fdmedical.ro

Informatii & programari: 0720 225 212 / (031) 080 9870 / (031) 080 9871 / (031) 080 9872

COMMENTS

DISQUS: 0