De ce este bine să-ți asiguri locuința

De ce este bine să-ți asiguri locuința

La 8 ani de la emiterea primei poliţe de asigurare a locuinţei în România, am putea crede că nu mai există proprietari de locuinţă care să nu ştie că au obligaţia legală de a-şi asigura casele. Şi totuşi, gradul de acoperire de aproximativ 19% al poliţei PAD (Poliţa de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale) e îngrijorător. La fel e şi numărul mare de români afectaţi de fenomene naturale cum sunt inundaţiile din prima parte a acestei veri care aşteaptă ajutor de la stat. O asigurare le-ar fi fost de mare ajutor.

 Poliţa de asigurare a locuinţei este obligatorie

O poliță de asigurare costă 10 sau 20 de euro, în funcţie de materialul din care e construită locuinţa şi garantează o despăgubire de până la 10.000 sau 20.000 euro. Cele trei riscuri acoperite prin poliţa PAD sunt totodată şi cele la care Romania este cel mai expusă: cutremurele, alunecările de teren, inundațiile.

Poliţa PAD se încheie exclusiv pentru imobilele cu destinaţie de locuinţă. Clădirile care nu sunt legate structural de locuinţă nu sunt asigurate prin poliţa PAD (bucătării de vară, foişoare, etc.) Magazia şi garajul nu sunt asigurate prin poliţa PAD, chiar dacă acestea pot fi legate structural de locuinţă. În cazul în care în curte sunt două imobile cu destinaţie de locuinţă (ex. casa bătrânească şi o casă nouă) trebuie încheiate poliţe PAD pentru fiecare dintre ele, separat. Centrala termică, boilerul şi hidroforul sunt acoperite prin asigurare dacă se află într-o încăpere care este legată structural de imobilul asigurat (dacă hidroforul este amplasat în curte, lângă puţ, atunci acesta nu poate fi despăgubit).

Cum se poate intra în posesia despăgubirii

Asiguratul trebuie să anunţe în scris primăria că la locuinţa sa a avut loc o alunecare de teren sau o inundaţie, solicitând totodată ca o comisie să vină şi să constate pagubele, eliberându-i o copie după procesul verbal întocmit. Acel document va trebui depus la dosarul de daună. Mai departe, asigurătorul la care a fost încheiată poliţa PAD trebuie anunţat cu privire la dauna produsă, în termen de 60 de zile de la momentul producerii evenimentului asigurat. Pentru finalizarea dosarului de daună şi acordarea despăgubirii, asiguratul trebuie să depună copia actelor de proprietate a imobilului asigurat (contract de vânzare-cumpărare, autorizaţia de construire şi procesul verbal la recepţia lucrărilor, certificatul de moştenitor, etc.)

În cazul în care imobilul are mai mulţi coproprietari, despăgubirea se va împărţi conform cotelor deţinute de către aceştia, fiind necesară completarea formularelor de despăgubire de fiecare coproprietar în parte. Documentele necesare dosarului de daună pot fi depuse de asigurat direct la sediul asigurătorului unde a încheiat poliţa sau prin e-mail, la asigurătorul care i-a încheiat poliţa. Despăgubirile pot fi încasate de asigurat fie direct în contul pe care îl are deschis la bancă, fie cash, prin ridicarea de la oricare dintre casieriile CEC Bank în baza actului de identitate. În cazul în care poliţa PAD este cesionată în favoarea băncii (în cazul unui credit cu garanţie imobiliară), poate fi necesar acordul instituţiei bancare pentru  obţinerea despăgubirii.

Proprietarii care nu încheie asigurarea obligatorie de locuinţă sunt pasibili de amenzi cuprinse între 100 şi 500 de lei.

 

COMMENTS

DISQUS: 0